içinde

SinirliSinirli

Anket Sonucu; Sağlık Çalışanları Maddi Konuda GÜVENSİZ !

hemşire para
hemşire para

Sağlık çalışanları için 2022, yeni seviyelerle bir kırılma noktası olabilir.

Tükenmişlik doktorlar ve hemşireler arasında. geleneksel sağlık hizmeti işlerinden kaçış sadece kalan sağlık iş gücünü daha da esnetiyor ve karşılığında daha fazla tükenmişliğe katkıda bulunuyor.

Uzun çalışma saatlerine ve personel sıkıntısına ek olarak, yeni bir anket, mali sıkıntıların birçok sağlık çalışanının endişe listesinde olduğunu gösteriyor.

A Harris Anketi IntelyCare (bir sağlık hizmeti iş gücü yönetim platformu) ve DailyPay (talep üzerine ödeme platformu) tarafından yaptırılan ve bu ayın başlarında piyasaya sürülen, 200 sağlık çalışanı da dahil olmak üzere 2.000 ABD’li yetişkinle anket yaptı. Sağlık çalışanı olarak tanımlanan kişilerin dörtte üçü (%77) tam zamanlı görevlerdeydi ve %23’ü yarı zamanlı çalıştığını bildirdi.

Anket bulguları, kişisel mali durumun birçok sağlık çalışanının ruh sağlığını ve esenliğini etkilediğini gösterdi. Sağlık çalışanlarının çoğunluğu (%79), enflasyon ve durgunluk tehdidi gibi geniş ekonomideki değişikliklerin önümüzdeki altı ay içinde kişisel mali durumlarını etkileyeceğinden en azından biraz endişe duyduklarını söyledi.

Üçte ikisi (%65) zaten maaş çeki için yaşadıklarını ve neredeyse yarısı (%48) yakın gelecekte kısa vadeli bir krediye ihtiyaç duymayı beklediklerini söyledi.

Ankete katılan sağlık çalışanlarının yaklaşık yarısı (%52) kişisel mali durumları konusunda bir yıl öncesine göre daha az güvende hissettiklerini söyledi. Geçen yılla karşılaştırıldığında, yarısından fazlası bakkaliye (%58), kira veya ipotek (%57), gaz (%56) ve kamu hizmetleri (%53) için ödeme yapma konusunda daha fazla endişe duyduğunu bildirdi.

Mali kaygı, tatil sezonunda özellikle sert vurur.

Ankete katılan sağlık çalışanlarının yüzde altmış ikisi, tatil hediyeleri ve yiyecek için yeterli paraya sahip olmaktan endişe duyduklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının yaklaşık üçte biri (%30) geçimlerini sağlamak için günlük harcamalarını daha az harcamayı planladıklarını söyledi.

Neredeyse aynı oranda (%27) mevcut işlerinde daha fazla çalışacaklarını ve %20’si fazladan para kazanmak için ek iş yapmayı planladıklarını söyledi.

Bu bulgular bir hemşirelerin ön araştırmasıyaklaşık beş kişiden birinin (%17) gelirlerini desteklemek ve borçlarını ödemeye yardımcı olmak için bir yan işi olduğunu bildirdi.

Bu anketteki hemşirelerin yüzde otuz dokuzu, düşük ücretlerin hemşirelik mesleğindeki en büyük hayal kırıklıkları olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanları, kişisel mali durumlarını yönetme konusunda genel nüfusa göre daha fazla stres altındadır. Sağlık çalışanlarının üçte ikisinden fazlası (%68), tüm yetişkinlerin %56’sına kıyasla kişisel mali durumlarını yönetmeyi stresli bulduklarını söyledi. (Sağlık çalışanları ayrıca, genel katılımcı havuzundan daha yüksek oranlarda işle ilgili stres yaşadıklarını bildirdi – sağlık çalışanlarının %48’i, genel olarak %26’ya kıyasla, işin strese neden olduğunu söyledi.)

Sağlık çalışanlarının çoğu, kişisel mali durumlarıyla ilgili stresin uykularını (%64), ruh sağlıklarını (%59), benlik saygılarını (%56), fiziksel sağlıklarını (%53) ve yaşamlarını olumsuz etkilediğini söyledi. evdeki kişisel ilişkiler (%53). Sağlık çalışanlarının yaklaşık %40’ı, genel olarak yanıt verenlerin yaklaşık dörtte biri ile karşılaştırıldığında mali streslerinin işteki üretkenliklerini ve ilişkilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Buna karşılık, ankette yer alan ve sağlık sektöründe çalışmayan maaşlı çalışanların, kişisel mali durumlarının geçen yıl hayatlarının diğer yönleri üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını bildirme olasılıkları önemli ölçüde daha yüksekti. Sağlık hizmeti almayan maaşlı çalışanların üçte birinden fazlası (%36), sağlık çalışanlarının yalnızca %29’una kıyasla kişisel mali durumlarından dolayı herhangi bir olumsuz etki bildirmedi.

Sağlık çalışanlarının yaklaşık üçte ikisi (%65) ücretlerini günlük olarak takip edebildiklerinde finansal olarak daha az stresli hissedeceklerini söyledi.

Yüksek düzeyde mali strese rağmen, ankete katılan sağlık çalışanlarının %58’i daha esnek çalışma saatleri karşılığında ücretlerinde kesinti yapmaya istekli olacaklarını söyledi. Bazıları özellikle daha iyi bir iş-yaşam dengesine yatırım yapıyor:

Üçte biri, daha fazla esneklik için ücretlerinde %10 veya daha fazla kesinti yapmaya istekli olacağını söyledi.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

e devlet

E Devlet Üzerinden EYT Başvurusu Nasıl Yapılır ?

iki rahimli kadın ultrason

Bir Kadında İki Rahim Olmaz Demeyin ! İki rahimli Kadına Miyom Ameliyat..