içinde

AMBULANS KAZALARININ ÖNLENMESİ TALİMATI

ambulans kazası
ambulans kazası
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

AMBULANS KAZALARININ ÖNLENMESİ TALİMATI

Maddi ve manevi kayıplara sebep olan ambulans kazalarının önlenmesini, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasını amaçlar.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı çalışanların ve ambulansların; hasta, çalışan ve ambulans güvenliğini sağlayacak uygulamalarını kapsar.

Bu talimatın uygulanmasından ambulans sürücüleri ve ekip sorumluları, denetiminden; ekip sorumluları ve yöneticiler sorumludur.

Trafikte Seyir Halinde

Ambulans kazalarının önlenmesi konusunda ambulans günlük kontrolleri bakım ve onarımlarının zamanında yapılması önem arz etmektedir.


Ambulansa ekip olarak binilir ve tüm personel tarafından emniyet kemerleri takılır.

18.10.1983tarihli 18195 sayılı Karayolları Trafik Kanununa uygun hareket ederek, kanun ile belirlenen hız limitlerine riayet edilmesi gerekmektedir.

Bu kanunda ambulanslara, trafikte yer alan diğer araçlara nispeten daha yüksek hızda seyretme hakkı verilmemiştir.
Madde 71’ de ambulanslara tanınan “geçiş üstünlüğü” kuralı ışıklı ve sesli ikazda bulunmak suretiyle
kontrollü geçiş yapabilmeyi sağlamaktadır. Ambulanslar; kavşaklara yaklaşırken mutlaka durmalı ve yol
kontrolü yapıp geçmelidir.
Ayrıca ambulanslar dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya
geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım
alanlarına girerken mutlaka yavaşlamalı ve yol kontrolü yaparak geçişi sağlanmalıdır.
Ambulans sürücülerinin hareket halindeyken cep telefonu ile görüşme yapması yasaktır. Komuta Kontrol
Merkezi de hareket halindeki ekip ile iletişimi sağlarken sürücü ile görüşmeyecektir.

İl dışı nakillerde “Karayolları Trafik Yönetmeliği” uyarınca tek sürücü, bir seferde en fazla 4,5 (dört
buçuk) saat kesintisiz sürüş ve en az 15 dakika mola ve tekrar 4,5 saat kesintisiz sürüş olacak şekilde
toplamda 9 (dokuz) saatlik yol alabilir. Gidiş-dönüş süresinin toplamda 9 (dokuz) saatin üzerinde olması
durumunda, sürüş güvenliğinin sağlanması adına ekibe ek sürücü verilmesi talep edilmelidir. Ek sürücü
verilemediği durumda 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 3. maddesi gereğince işlem yapılır.

Siren ve Tepe Lambaları Kullanımı

Vaka türü ayırt edilmeksizin iller arası planlı nakillerde tepe lambası ve siren kullanımı kesinlikle
yasaklanmıştır. Ancak şehir merkezlerinde yapılan planlı nakillerde sadece tepe lambası
kullanılabilecektir.
Tüm planlı nakillerde hastanın stabilitesini kaybetmesi durumunda, Komuta Kontrol Merkezi’ne bilgi
verilmek suretiyle tepe lambası ve siren kullanılabilecektir.
İl içi acil vakalarda, vakaya giderken ve hastaneye nakil esnasında tepe lambası ve siren kullanılacaktır.
Hasta tesliminden sonra istasyona dönüş ve/veya bakım-servis amaçlı hareket esnasında tepe lambası ve
siren kullanımı kesinlikle yasaktır.
Protokol görevlendirmelerinde “sadece konvoy takibi durumunda” tepe lambası kullanılacaktır.

Ambulans Kazalarında

Ambulanslarımızın karıştığı tüm trafik kazalarında idari soruşturma başlatılacaktır.

Soruşturma sonrası, sürücünün kusur oranı doğrultusunda kasko kapsamı dışında kalan miktar sürücüden rücu edilecektir.

Araç takip sistemi üzerinden tüm ambulans hareketleri günlük olarak takip edilecek olup, kural ihlali yapan tüm personele, Disiplin Birimi tarafından Trafik Kuralı İhlal Formudoldurularak tebliğ edilecektir.

Üç kez ikaz tebliğ edilen personele tekrar kural ihlali yapması durumunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

.İLGİLİ DÖKÜMANLAR
18.10.1983 tarihli 18195 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
6245 sayılı Harcırah Kanunu
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 27.07.2018 tarihli 5528 sayılı (73815910)barkod nolu Ambulans
Kazalarının Önlenmesiyazısı.
Trafik Kuralı İhlal Formu

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

4343_ilaclarin-muadil-listesi

NARKOTROP- PSİKOTROP İLAÇ LİSTESİ

Acil Sağlık Hizmetleri Çalışma Nöbet Talimatı