içinde

sevdimsevdim

Ambulanc 6000S Venilatör Kullanım Kılavuzu – 112Acil Ambulans Venilatörü

Ambulans Nakil Ventilatörü 6000S KULLANMA KILAVUZU

İsterseniz HELTMAN VENTİLATÖR TANITIM VE KULLANIM videomuz mevcut

YouTube video
HELTMAN VENTİLATÖR TANITIM VE KULLANIM


Ambulans Nakil Ventilatörü için Güvenlik ve Talimatlar

Uyarı
Bu ekipman nitelikli / eğitimli klinik profesyoneller tarafından kullanılmalıdır.
Bu ekipmanı çalıştıran hastane veya organizasyon için makul bir servis/
bakım planı yapılması önemlidir. İhmali, makinenin bozulmasına veya
yaralanmalara neden olabilir

Ambulanc 6000S Venilatör
 1. Basınç İzleme Hortumu Bağlantısı
  Havalandırma hortumu ve hava yolu basıncının izlenmesi ile bağlantı kurun.
  Hasta valfı ve havalandırma hortumu ile bağlantı
 2. Emniyet Valfı
  Hava yolu basıncı aşırıya kaçtığında basınç emniyet valfı otomatik olarak açılır.
 3. Hava Filtresi
  Temiz hava emme geçidi
 4. Akü ve Bakım Arayüzü
  Dahili 3400 mAh yüksek kapasiteli şarj edilebilir pil, profesyonel olmayan kişiler tarafından
  değiştirilemedi;
 5. Hoparlör
  Sesli komut istemi ve alarm hoparlörü
 6. O2 Girişi
  Oksijen silindirine bağlayın
 7. DC Arayüzü
  Güç adaptörünü veya bir ambulans ve kurtarma helikopterinin DC güç kaynağını bağlayın.
 8. Adaptör
  12 V DC için 100-240 V alternatif akımı (AC) dönüştürmek için, soluma makinesinin gücünü
  sağlayın

Ambulanc 6000S Venilatör’in Kontrolü

Ambulanc 6000S Venilatör’in Kontrolü

.LED ekran
Solunum parametresini gösterir

 1. Alarm paneli
  Alarm mesaj türünü gösterir.
 2. AC adaptor gösterge ışığı
  Açılıp kapatılmadığından, güç
  dönüştürücü yeşil renkte gösterilir, harici
  bir güç kaynağı olmadığında
  görüntülenmez.
  Not: Makineyi harici bir güç kaynağı
  düğmesiyle solunumda çalıştırdığınızda,
  solunum cihazı normal çalışmaya devam
  eder.
 3. Batarya gösterge ışığı
  Pilin durumunu bildirir, Düşük pil, pil şarj
  edilirken kırmızı ışık gösterecektir, Flaş
  sarı ışık, pil tamamen şarj edildiğinde
  gösterge yeşil renkte olacaktır.
 4. Sesli alarm susturma anahtarı
  Bu düğme, alarm sesi kesme göstergesi
  olduğunda sesli alarm işlevini bir süre (2
  dakika) kapatabilir.
 5. Hava karışımı değiştirme
  Hava karışımı var/yok şalterini değiştirir.
 6. Dakikada hacim regülatörü
  Dakikada solunum hacmini ayarlayın
 7. Manuel çalıştırma tuşu
  Düğmeye sürekli basarak, hastalara gaz
  tedarikini durdurmak için Manuel düğmeyi
  gevşetinceye kadar sabit hızda gaz
  üretecektir.
 8. AÇ/KAPAT anahtar yardımcısı havalandırma
  Yardımlı moda basın; Yardımcı havalandırma
  modunda hasta nefesi, Sarı ışık parlak.
 9. AÇ/KAPAT düğmesi
  Bu düğmeye basın, 3 S sonra cihaza
  uzunca basın.
 10. Havalandırma frekansı regülatörü
  Hastaların nefes alma hızını ayarlar.
 11. Max. havalandırma basıncı regülatörü
  Hava yolu basıncı sınırını ayarlayın, eğer
  hava yolu basıncı bu değeri aşarsa, alarm
  çalar.
 12. Renk kodu
   bebek(sarı,10—30Kg)
   çocuk(turuncu,30—60Kg)
   yetişkin(kahverengi,60—110Kg)

Ambulanc 6000S Venilatör’in Görüntülenmesi

Ambulanc 6000S Venilatör’in Görüntülenmesi

1.Batarya statü göstergeleri
Pil düşük olduğunda bir alarm vermek
için kırmızı, şarj ederken yeşil çubuk
yuvarlarken, ikiden fazla bölme yeşil
yanıyor.
2.Hat operasyon göstergeleri
Kırmızı çatalın gösterilmesi harici güç
kaynağı olmadığı anlamına gelir.
3.Havalandırma modları göstergeleri
Gerçek zamanlı nefes alma modeli belirtin..

 1. Ölçüm parametreleri ekranı
  Gerçek zamanlı havayolu görüntülemeBelirlenen maksimum basınçta hava yolu
  basıncını izler, Arc alanı yeşil ile dolu,
  Pen ve mbar harfleri yeşil gösterir,
  maksimum basınç ayarlanır. Bir alarm
  vermek için ,Arc alanı kırmızı, pençe ve
  mbar harfleri kırmızıya dönüşür
 2. Ortalama hava yolu basıncı
  İzlemin ortalama hava yolu basınç
  değerini gösterir.
 3. Tepe hava yolu basıncı
  İzlemin en yüksek havayolu basınç
  değerini göster.

Ambulanc 6000S Venilatör’in Görüntülemede Kullanılan Semboller

Görüntülemede Kullanılan
Semboller

Ambulanc 6000S Venilatör Kullanım Amacı

6000S, ek solunum sistemi olan otomatik oksijen solunum cihazıdır (kısa süreli
ventilatör). 6.000S, ağırlığı 15Kg’dan fazla olan hastalara da yardımcı olabilir ve ayrıca
invaziv olmayan ve invaziv mekanik ventilasyon da yapabilir.
6000S yalnızca güvenlik kurulu olduğunda veya onaylanan taşıma platformlarında
çalıştırılmalıdır.
Uyarı
6000S Yenidoğan hastalarında kullanılmamalıdır.
Uygulamalar
6000S’yi aşağıdaki durumlarda kullanabilirsiniz:
Acil durumda hastaları canlandırmak;
Daha uzun süreli acil durumlarda, örn. ateş;
Hastaları naklederken 6000S’I kullanabilirsiniz:
Bir hastanenin çeşitli odaları ve bölümleri arasında;
Hastane ve diğer mülkler arasında;
Acil durumlarda;
Taşımacılık önemli mesafelerde planlandığında;
6000S:
15kg veya daha fazla vücut ağırlığına sahip kişilere kontrollü bir havalandırma
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır;
Solunum durması tedavisinde kullanılır;
Seçilen maksimum havalandırma basıncı Pmax’ın aşılmaması koşuluyla,
dengeli havalandırmayı sağlayan parametreler mevcuttur.
Talep modunda solunum kontrollü oksijen inhalasyonuna izin verir..

Ambulanc 6000S Venilatör Kontrollü Havalandırma (IPPV)-

Açıldıktan sonra, 6000S otomatik olarak Kontrollü Havalandırma modundadır.
Bu, cihaza yerleştirilen havalandırma değerlerine göre entübasyon hastasına
zorunlu havalandırma vuruşlarını uygular.
Destekli Havalandırma (Destek)
Kontrollü Havalandırma moduna ek olarak, 6000S de Yardımlı Havalandırma moduna
sahiptir. Yardımlı Tuşa basarak Yardımlı Havalandırma modunu açtıktan sonra, bu
modu gösteren yanıp sönen yeşil renkli bir LED yanar.
Hasta şimdi, dolaşımın% 40’ında bir zaman penceresi içinde tetiklenmiş havalandırma
vuruşunu tetikleme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, hastanın kendi solunum
çabaları ile dakikada 5 l / dakikalık bir akış oluşturması gerekir.
Hastanın nefes alma çabaları tetiklemek için yeterli değilse, zaman penceresinin
sonunda hasta, otomatik olarak zorunlu bir havalandırma vuruşu alır, böylece
ayarlanmış dakikalık hacim garanti edilir
Bu işlevle, cihazın havalandırma darbeleri, hasta valfı vasıtasıyla çevredeki
atmosferdeki havadaki solunum ile senkronize edilebilir.


Ambulanc 6000S Venilatör Manuel işletme modu

IPPV havalandırma modunda 6000S olduğunda Manuel havalandırma düğmesine (M)
basın, 6000S, gaz beslemeyi durdurmak için elle havalandırma düğmesine gevşene
kadar sabit hızda hastalara gaz sağlayacaktır. Sabit akış hızı, IPPV havalandırma
modunda ayarlanan parametrelerle tutarlıdır.
Kontrol düğmesi 3 saniye içinde M tuşuna basmazsa, otomatik olarak solunum desenine
geri döner.

Ambulanc 6000S Venilatör Hasta Havalandırma Hortumu Sistemi

Havalandırma gazı, havalandırma hortumu ve kapsamlı havalandırma ve izleme için
gerekli olan tüm kabloları içeren Hasta havalandırma hortumu sistemi vasıtasıyla
hastaya verilir. Havalandırma hortumları ve hasta valfı dahildir.
Havalandırma hortumu bileşeni, 6000S’de arıza olsa dahi spontan solunuma izin
verecek şekilde tasarlanmıştır.
Havalandırma hortumu iki versiyon halinde mevcuttur:
a) Tekrar kullanılabilir havalandırma hortumu
b) Tek kullanımlık havalandırma hortumu

Ambulanc 6000S Venilatör Güvenlik Talimatı

Sizlerin ve hastaların güvenliği için lütfen aşağıdaki noktalara dikkat ediniz.
Genel
Üniteyi kullanmadan önce daima işlevsel bir kontrol yapınız.(Bkz.”7.İşlev
Kontrolü”).
Lütfen kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bunlar vantilatörün
ayrılmaz bir parçasıdır ve referans olması için her zaman bulunması gerekir.
6000S ile çalışmaya başlamadan önce, nasıl çalıştıracağınızı anlamalısınız.
Lütfen bölüm “5’e uyunuz. Bkz. Hijyenik Hazırlık İşlemleri ” sayfa 30,
Enfeksiyonu veya bakteri bulaşmasını önlemek için okuyunuz.
6000S yalnızca havalandırma tekniklerinde eğitim almış tıbbı nitelikli personel
tarafından kullanılmalıdır. Yanlış kullanım ciddi fiziksel yaralanmalara neden
olabilir.
Bakım ve onarım işlemlerinin yalnızca üretici Ambulanc tarafından yapılması
veya Ambulanc tarafından açıkça yetkilendirilmiş kalifiye teknisyenler
tarafından yapılması önerilir.
Üçüncü parti makaleler kullanıldığında arızalar ve biyo-uyumluluk yetersizliği
ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda ve kullanım talimatlarında veya orijinal
yedek parçalar için önerilen aksesuarların kullanılmadığı durumlarda garanti
hakkı ve yükümlülüğünün sona ereceğini unutmayınız.
6000S yalnızca tasarlandığı amaçlar için kullanılmalıdır (bkz.”2.1Kullanımlar”,
sayfa4).
6000S, hiperbarik koşullar altında (basınç odası) kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
6000S asla yanıcı anestetiklerle kullanılmamalıdır.
6000S’i zehirli veya düşük oksijenli ortamlarda kullanıldığında “Hava Karışımı”
ayarıyla veya Yardım modunda çalıştırmayınız.
Teknik arıza durumunda yedek bir vantilatör daima bulunmalıdır.
Yaralanma tehlikesi. Havalandırma sırasında hasta veya vantilatörü gözetimsiz
bırakmayınız. Ancak o zaman, hastanın durumu bozulursa veya bir alarm veya
arıza durumunda hızlı bir şekilde cevap verebilirsiniz. Gecikmeli müdahale ciddi
fiziksel yaralanmalara sebep olabilir.
Açık halde cep telefonu veya radyonuzu 6000S’den 1 metreden daha yakın bir
mesafeye koymayınız, aksi takdirde arızalara neden olabilir.
Üniteyi güç kaynağı birimi ile çalıştırırken güç kablosunun tıkanıklık
oluşturmayacağına ve olumsuz etkilemeyeceğine emin olunuz

Oksijenin Güvenli Kullanımı

Yüksek basınçlı oksijen yanıcı maddelerle (gres, sıvı yağ, alkol, dezenfektanlar, vb.)
birlikte spontane patlayıcı reaksiyonlara neden olabilir.
Uyarı
Ventilatörün tüm vidalı bağlantıları ve diğer bileşenlerinde kesinlikle sıvı yağ ve
gresyağı bulunmamalıdır.
Oksijen kaynağında çalışmaya başlamadan önce daima ellerinizi yıkayınız.
Oksijen içeren veya oksijen taşıyan tüm donanımların yakınında sigara içmek
ve açık alev bulundurmak yasaktır.
Montaj sırasında ve oksijen tüpünü değiştirirken, vidalı bağlantıları silindire ve
basınç düşürücüye sıkıştırma sırasında sadece el basıncı kullanılmalıdır. Bu
amaç için asla alet kullanmayınız. Vidalı, yivleri ve contaları sıkmamanız,
sızıntılara neden olabilir.
Oksijen tüplerini kazara düşmelerden koruyunuz. Tüpün düşmesi halinde basınç
düşürücü veya vana kopabilir ve şiddetli bir patlamaya neden olabilir.
Dikkat
Diğer teçhizatta oluşabilecek basınç hasarını önlemek için daima oksijen
tüpünün valfini yavaşça açınız.
Nem içeren havanın tüpe girebileceği ve korozyona neden olabileceği için,
oksijen tüpünün asla tamamen boşaltılmaması gerekir.
Oksijen tüplerini, düşmeyecek şekilde sabitleyiniz. Tüp basınç düşürücü veya
valf üzerine düşerse, kopma olabilir ve şiddetli bir patlamaya neden olabilir.
Ventilasyon / Operasyon
Hasta ve transport ventilatörü havalandırma sırasında sürekli gözlem altında
tutulmalıdır.
Uzun süreli ventilasyon kasların atrofisine yol açabilir (hastanın ventilasyona
bağımlılığı).
Uzun süren havalandırma solunum yollarının kurumasına neden olabilir.
Solunacak havanın uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlayınız.
Yüksek havalandırma basınçlarını kısa süreli olarak ve ancak tıbbi olarak
belirtilmişse uygulayınız. Süreli olarak uygulanan yüksek havalandırma basınçları
hasta için zararlı olabilir

Hasta valfinin kapanmadığından veya işlevinin bozulmadığından emin olunuz
(Ör. hastanın pozisyonuna göre). Havalandırma sürecinde hastaya ve ventilatöre
sürekli gözlem yapılmalıdır.


Ambulanc 6000S Venilatör Aksesuar / Yedek Parçalar

Dikkat
Silikon / kauçuk parçalarını UV ışığına ve kırılmalarını önlemek için güneş
ışığına uzun süre doğrudan maruz kalmaya karşı koruyunuz.
Teftiş ve onarım gibi işlerin üretici Ambulanc tarafından veya Ambulanc
tarafından açıkça yetkilendirilmiş bir teknisyen tarafından yapılması önerilir.
Başka üreticilerin ürünleri kullanılıyorsa arızalar oluşabilir ve biyolojik uyumluluk yok olabilir.

Bu gibi durumlarda ve talimat kitapçığında önerilen aksesuarlar
veya asıl yedek parçalar kullanılmıyorsa tüm garanti hakları ve yükümlülüğünün
geçersiz sayılacağını aklınızda bulundurunuz.

Ambulanc 6000S Venilatör Kurulum

Kural olarak, kurtarma araçlarında, helikopterlerde veya hava taşıtlarında sabit
kullanım için 6000S’nin kurulması yeterlidir. Bu durumda bağlantı setleri aksesuar
olarak tedarik edilebilir.
6000S sedye üzerine tamamlanmış halde sunulmuşsa veya Ambulanc Acil Çanta
üzerine monte edilmişse, cihaz çalışmaya hazırdır ve montaj gerekmemektedir.
Uyarı
Kurulumdan sonra, güvenli bir çalışma sağlamak için fonksiyon kontrolü
yapmalısınız. (Bkz. “7. İşlev Kontrolü”)

Ambulanc 6000S Venilatör Oksijen Tüpünün Bağlanması

Uyarı
Patlama riski!

Oksijen kaynağı üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce
ellerinizi iyice yıkayınız. Hidrokarbon bileşenleri (sıvı yağ, gres yağı, temizleme
alkolü, el kremi veya yapışkan sıvalar), yüksek basınçlı oksijenle temas ederse
patlayıcı reaksiyonlara neden olabilir.
Vidalı bağlantıları sıkıştırmak veya gevşetmek için anahtarları veya başka
araçları kesinlikle kullanmayınız.
Boş Tüpün Çıkarılması

 1. Oksijen tüpündeki valfi kapatınız.
 2. On / Off düğmesinden 6000S’i açınız. Bu, kalan oksijenin kaçmasına izin verir
  ve ünite basınçsız hale getirir. Vidalı bağlantıyı elle çekmeden önce, basınç
  düşürücü üzerindeki basınçölçer oksijen içeriğini sıfıra indirene kadar
  bekleyiniz.
 3. On / Off düğmesinden 6000S’i kapatınız.
 4. Tüple ve vidalı bağlantıyı elinizle gevşetiniz
  Yeni Tüpün Bağlanması
 5. Önce yeni oksijen tüpünün valfini açınız, sonra çabucak kapatınız. Bu, herhangi bir
  parçacık bulunuyorsa yok edecektir.
 6. Basınç düşürücüyü oksijen tüpü üzerindeki valfe bağlayınız. Bağlantı
  somununu elle sıkınız.
 7. Basınç hortumunu 9/16 “- 18UNF rakor somunu kullanarak basınç düşürücü
  çıkışına (önceden bağlı değillerse) vidalayınız.
 8. Henüz yapılmadıysa basınç hortumunun diğer ucunu 6000S’in sıkıştırılmış
  gaz bağlantısına vidalayınız.

Dikkat
Gaz kaynağını kurarken hastanın 6000S’e bağlı olmadığından emin
olunuz. Aksi takdirde, makinenin kendini otomatik test etme özelliği yanlış
sonuçlar doğuracaktır.
Bağlama sırasında, valf açıklığını vücudunuzdan uzak tutarak, uçan
parçacıkların kendinizi veya başkalarını yaralayamayacağı şekilde
tutunuz.

Ambulanc 6000S Venilatör Ventilasyon Bağlantı Sistemi

Tekrar kullanılabilir bir hortum sistemi 6000S ile birlikte verilir. İsteğe bağlı olarak, tek
kullanımlık bir hortum sistemi de mevcuttur. Her iki sistemin de bağlanma prosedürü
aşağıdaki gibidir:

 1. Basınç ölçüm tüpünü ünitenin önündeki ilgili bağlantıya takınız. Bağlanmış olan
  tüplerin bükülmediğinden emin olunuz.
 2. Havalandırma hortumunu ünitenin önündeki ilgili bağlantıya bağlayınız. Bağlanmış
  olan hortumların bükülmediğinden emin olunuz.
 3. Hasta valfini aşağıda gösterilen hasta valfi çizimindeki gibi havalandırma
  hortumuna ve basınç ölçüm tüpüne bağlayınız.
 4. Maske havalandırması yapılıyorsa veya hasta inkübe edilmişse, havalandırma
  maskesini hasta valfine takınız
  Dikkat
  Havalandırma hortumunu sadece uçlarından tutunuz. Aksi takdirde hortum
  hasar görebilir.

Hasta Valfi

Hasta Valfi
Hasta Valfi KULLANIM

Uyarı
Ambulanc tarafından sağlanan orijinal aksesuarların kullanılmasını şiddetle
tavsiye edilir. Diğer üreticilerin ürünleri kullanılıyorsa, arızalar ve biyouygunluk eksikliği ortaya çıkabilir. Kullanım kılavuzunda önerilen
aksesuarların veya orijinal yedek parçaların kullanılmaması durumunda tüm
garanti hakları ve yükümlülüklerinin geçersiz olacağını unutmayınız.

Ambulanc 6000S Venilatör Ventilatör Kullanımı Açma/ Oto Kontrol

 1. Oksijen tüpünün valfini yavaşça açın. Başınç ölçer
  tüpteki basıncı gösterecektir.
 2. Kalan kullanım süresini hesaplayın (lütfen “5.9 Oksijen
  seviyesi hesaplama/kullanım süresi” bakınız). Tüpü her
  zaman vaktinde değiştiriniz. Örneğin basınç 50 bar’ın
  altına düştüğü zaman, uzun sureli kullanım için yeterli
  olup olmadığından emin olunuz.
 3. Havalandırma için gerekli ayarları seçiniz
 4. 6000S’yi açma için AÇMA/KAPATMA düğmesine
  basınız, otomatik oto kontrol çalışmaya başlayacaktır.
  Ekran oto kontrol’ün süreç yüzdesini gösterecektir, oto
  kontrol bittikten sonra, ekran “Oksijen Tüpünü Açınız”
  sesli talimatıyla arayüzü değiştirecektir.“Solunumu
  kontrol edin, modu seçin ve ayarları değiştirin”
  Eğer oto kontrol başarısızsa ekranın sol tarafında
  gösterilecektir. “Cihaz arızalı ! Alternatif havalandırmaya
  yönetiniz” mesajını duymalısınız. Eğer bu gerçekleşirse
  6000S havalandırma için kullanılmamalıdır.
  Oto kontrol bittikten sonra ventilator sürekli olarak oksijen tüpü basıncını, basınç
  istenilen seviye tespit edilene kadar kontrol edecektir. Aksi takdirde, alarm çalışacaktır.
  6000S seçilen havalandırma ayarlarının başlatılmasıyla çalışmaya başlayacaktır.
  Uyarı
  Otomatik oto kontrol testi işlevsek kontrolün ikamesi değildir. Cihazı
  kullanmadan önce, her zaman “ İşlevsel Kontrol” talimatlarını uygulayın. Bu
  cihazın tamamen işlevsel olup olmadığından emin olmak için tek yoldur.
 5. Ekran ana arayüze döndüğü zaman, cihazın zamanında çalıştığı göstermektedir.
  Cihazı kapattığınız andaki tüm ayarlar aynı olacaktır.
 6. Ayarları tamamladıktan sonra cihaz – hasta bağlantısını gerçekleştirebilirsiniz.
 7. Havalandırma sırasında, solunum parametrelerini hastanın durumuna göre
  ayarlamanız gerekebilir. Ayrıntılar için lütfen bu bölümün aşağıdaki içeriğine bakınız.

Ambulanc 6000S Venilatör Havalandırma Ayarlarının Seçilmesi

Ayarlar 6000S açılmadan önce ya da sonra seçilebilir. Oksijen israfını önlemek için
seçimi cihazı açamadan önce yapmanızı tavsiye ediyoruz.
Hava Karışımı / Hava Karışımı Yok
Belirli bir endikasyon durumunda, saf oksijen kullanarak veya oksijeni havayla
karıştırarak havalandırma yapmak mümkündür.

 1. Hava Karışımı için, düğmeyi 6 konumuna getirin
 2. Uygulanan oksijen konsantrasyonu normalde, 10 mbar havalandırma basıncında %55
  ile %85 arasında bulunur. Nihai değerlere ilgili tablodan bakabilirsiniz.
  Uyarı
  Hava karışımsız ayarlar etrafınızdaki hava kirli olduğunda veya oksijen
  seviyesi az olduğunda veya endikasyon buna gerek duyduğunda
  kullanılmalıdır.
 3. Hava Karışımı Yok için düğmeyi 4 konumuna getirin.
  Ventilatör hava karışımından saf oksijene dönüştürüldüğünde, dakika hacmi sadece
  ayarlanan toleranslar içinde değişir
  Solunum Sıklığı
  Solunum sıklığı düğme 11’e getirilerek ayarlanabilir.
  Dakika Hacmi
  Dakika hacmi düğme 7’ye getirilerek ayarlanabilir.
  Kontrollü havalandırmada tavisye edilen nefes alma sıklığı ve dakika hacmi :
Kontrollü havalandırmada tavisye edilen nefes alma sıklığı ve dakika hacmi

Tabloda vurgulanan değerler tavsiye edilen değerlerdir. Akciğer hasarı veya özel
durumlarda farklı ayarlara gerek duyulabilir.
Değerler arasındaki ilişkiye görmek için, bakınız “ 11.3 Havalandırma parametreleri
arasındaki ilişkiler”.
Maksimum havalandırma basıncı
Düğmeyi 1’e maksimum havalandırma basıncı konumuna getirdiğinizde maske / tüp
kullanınız. LED ışıklar aktif modda çalışacaktır.

Ambulanc 6000S Venilatör Tavsiye edilen maksimum havalandırma basıncı

MaskeVentilasyonu Intübasyon
20 mbar 45 mbar

Tabloda verilen değerler tavsiye edilen değerlerdir. Belli durumlarda sapmaların ortaya
çıkması mümkündür.
Eğer istenilen seviyeye ulaşıldığında, örneğin uyumun yetersiz olduğu yerlerde, 6000S
stenoz alarmı başlatacaktır.

Ventilasyon modunun seçimi

Ventilasyon, Kontrollü Ventilasyon modundadır
6000S açıldığında otomatik olarak Kontrollü Ventilasyon modundadır. Anahatar 9’daki
LED yanmayacaktır.
Hastaya, belirlenen havalandırma parametrelerine göre 1:1.67 inspirasyon/ekspirasyon
oranı ile solunum için hava verilir.
Kontollü ventilasyon eğrisi örneği
Ventilasyon Modu:

Ventilasyon Modu:

Yardımcı Ventilasyon modunda Ventilasyon

Yardımcı Ventilasyon Modunu açın, 9’a basın, Yardımcı Ventilasyon modu açıldığında
9 numaralı tuşta yeşil ışık yanacaktır. Yardımcı ventilasyon süresince, hasta ayarlanan
şekilde havalandırmaya uygun olarak kontrollü havalandırma alır.
Ayrıca, hastaya, kontrollü ventilasyon hareketi öncesinde cihazı kendisinin harekete
geçireceği bir seçenek verilmektedir. Bu kontrollü ventilasyon hareketi ile hastanın
nefes alışverişini senkronize etmektedir.

Yardımcı ventilasyon eğrisi örneği
Ventilasyon modu:


Yardımcı ventilasyon eğrisi örneği

Ayrıca hastanın, harekete geçirilen ventilasyon hareketleri arasında hasta valfi
aracılığıyla spontan bir nefes alma seçeneği bulunur. Bu durumda, hasta bulunduğu ortamdaki havayı nefes almak için kullanır.

Eğer hasta, iki ardışık safhada, cihazı harekete geçirmekte başarısız olursa örneğin
daha fazla nefes alıp veremezse, YARDIM YOKTUR alarmı devreye girecektir
Yardımcı Ventilasyon modunu 9’a basarak sonlandırınız. 6000S Kontrollü
Ventilasyon modunda çalışmaya devam edecektir. 9 numaralı düğmedeki LED
sönecektir.

Uyarı
Hareket basıncı doğru ayarlanmadığı zaman veya hastanın spontan
nefes alışverişi arttığında, bu ventilasyon hastada aşırı havalandırmaya
neden olacaktır.
Manuel çalıştırma modu
6000S IPPV ventilasyon modunda olduğu zaman, Manuel ventilasyon düğmesine
basınız (M), 6000S manuel ventilasyon modunu gevşetip gaz aktarımını durdurana
kadar, hastaya sabit hızda gaz vermek isteyecektir. Sabit akış hızı, IPPV modunda
ayarlanan parametrelerle tutarlıdır.
Manuel ventilasyon düğmesini gevşetin . Eğer M düğmesine 3 saniye içerisinde
basılmazsa, cihaz otomatik olarak solunum düzenine geri döner.

Çalışan Ventilasyon Ventilasyon Maskesi

 1. Maskeyi hasta valfine yerleştirin.
 2. Maskeyi hastanın ağız ve burnunu kapsayacak şekilde takın.
 3. Maskeyi basin üzerinden gerin ve hava geçirmez şekilde kapatın.

NOT:
Hastanın otonom solunum yapması durumunda bu modeli kullanınız.
Entübasyon
Hasta, normal olarak, hasta valfi boruya bağlanmadan entübe edilebilir.

 1. Hastalar için uygun havalandırma modunu ve ilgili solunum parametrelerini
  ayarlayınız.
 2. Hastanın ventilasyon vanasını trakea entübasyon konnektörüne takınız.
 3. Havalandırma sırasında, lütfen her zaman ekrandaki solunum
  parametrelerini izleyiniz. Bu, mevcut setinizin hastalar için uygun olmasını
  sağlar.
  NOT:
  Hasta spontan nefes alamıyorsa bu modeli kullanın, bu modül invaziv bir
  solunum sağlamaktadır.
  NOT:
  Hasta spontan nefes alamadığında bu modeli kullanın, bu model invaziv bir
  solunum sağlamaktadır.
  Ventilasyonu görüntüleme
  Genel
  Havalandırma sırasında hastayı sürekli olarak izlemelisiniz. Ekrandaki
  havalandırma ilerlemesini takip edebilirsiniz.
  Yüksek havayolu direnci, örn. solunum yolunun engellenmesi nedeniyle veya
  harici kalp masajı sırasında ventilasyon moduna bağlı olarak solunum dakika
  hacmini değiştirebilir
Akciğer uyumundan önce ve sonra ventilasyon sırası örneğ

Akciğer uygunluğu azalırsa, ünite şu şekilde tepki verir. İnspirasyon evresi
sırasında iki kez maksimum basınç ayarlandıysa cihaz ve hastayı kontrol edin.


NOT:
Akış, hacim veya MV için görüntülenen tüm ölçümler, ortam sıcaklığı ve ortam hava basıncı ile ilgilidir

Görüntülenen ölçümler

Havalandırma sırasında, aşağıdaki
parametreler ekranda sayılarla gösterilir::
Görüntü, gerçek zamanlı hava yolu basıncını
görüntüler, belirlenen maksimum basınçta
hava yolu basıncını izler, yeşil ile dolu ark
alanı, Pen ve mbar harfleri yeşil renk gösterir,
maksimum basınç ayarlanır Arka alan kırmızı,
ayağı ve mbar harfini doldurur kırmızı alarm
verir.
Ortalama hava yolu basıncı
Yüksek havayolu basıncını gösteren dijital ekran
Ventilasyonu Sonlandırma

 1. Basınç göstergesindeki valfin, gaz stokunu öğrenmek için basınç silindirini
  gösterdiğini kontrol ediniz. Basınç ölçme talimatları 5MPa’nın (5MPa dahil,
  yaklaşık 725PSI dahil) altındaysa, yeni oksijen tüpü ile değiştirilmelidir.
  2.Oksijen tüpü valfini kapatınız
  3.”Açma / Kapama Tuşuna” yaklaşık üç saniye basın, ventilatörü
  kapatın; “Oksijen silindirini kapat” sesli mesajı gelecektir.
  Uyarı
  Asla oksijen tüpünü tamamen boşaltmayın. Dolum için geri döndüğünüzde silindirdeki belli bir
  kalıntı basıncın daima olduğundan emin olun, çünkü bu, nemli ortam havasının içeri girmesini ve
  korozyona neden olmasını önler. “
  Gerçek ventilasyon zamanı
  (dk) =
  Oksijen içerik (L)
  MV(L/dk)
  Örnek: O2 içerik = 1000 L; MV = 11 L/dk.
  Bu aşağıdaki denklemi verir;

Ambulanc 6000S Venilatör Tavsiye Batarya Durum Göstergesi

Batarya durum göstergeleri ekranın sağ üst köşesinde görüntülenen talimatların her türlü talimatını aşağıdaki gibi yapmaktadır

Ambulanc 6000S Venilatör Tavsiye Batarya Durum Göstergesi

Dikkat!
1) Acil durum güç kullanımında şarj edilemez. Yalnızca şarj edebilecek bir
adaptör kullanıldığında yapılabilir.
2) Uzun süreli pilleri kullanabilmek için, her 3 ayda bir kez şarj ve deşarj
önerilir

Hijyenik Hazırlık

Her kullanımdan sonra 6000S ve kullanılan tüm aksesuarların hijyenik hazırlığı
yapılmalıdır.
Her hijyenik hazırlık işleminden sonra fonksiyonel bir kontrol gerçekleştirdiğinizden
emin olun.
6000S’yi sadece dezenfektan ile silmek suretiyle temiz tutabilirsiniz.
Basınç ölçme hortumu
Havalandırma hortumunun basınç ölçme hortumunu dezenfekte etmek için aşağıdaki
işlemleri gerçekleştirin:

 1. Basınç ölçme tüpünün bir ucunu steril tek kullanımlık 20 ml’lik şırıngaya
  bağlayınız.
 2. Diğer ucunu seyreltilmiş dezenfektan solüsyonuna daldırınız.
 3. Dezenfektan çözeltisini basınç ölçme tüpü vasıtasıyla sonuncunun dolması için
  şırınga içine çekiniz. Basınç ölçme tüpünü ters yönde boşaltmayın!
 4. Şırıngayı basınç ölçme tüpünden ayırın ve tamamen boşaltınız.
 5. İşlemi 5 kez daha tekrarlayınız.
 6. Dezenfeksiyon sonrasında, basınç göstergesi borusu, aynı prensip kullanılarak en
  az 8 kez damıtılmış su ile durulanmalıdır.
  Sonraki kurutma işlemini medikal basınçlı hava veya tıbbi oksijen ile
  destekleyebilirsiniz.

Parçalar
Donanımların (örneğin, basınç düşürücü, valf) harici olarak temizlenmesinin kesinlikle
gerekli olduğu durumlarda, yalnızca kuru veya temiz su ile nemlendirilmiş temiz bir bez
kullanın..

UYARI
Daha sonra bileşenlerin iyice kurumasına izin verin. Hasta valfında veya havalandırma
hortumundaki basınç ölçme hortumunda su varsa, ünite düzgün çalışmayabilir

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

sağlıkta şiddet

113 BEYAZ KOD BAŞVURU FORMLARI – Sağlıkta Şiddet Sonra Doldurulması Gereken Formlar

sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığından 1468 Personel Alımı !